درباره ما

سلام دوستان سعی می کنم تجارب زیسته خودم را در کشور قطر به اشتراک بگذارم امیدوارم مفید باشد تجاربی که در کتب یا سایت ها نیست تجارب زیسته من است همراه با خانواده ام